ΤΟ ΒLOG ΕΓΙΝΕ FOSTIRANEWS.BLOGSPOT.GR ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ. ΑΥΤΟΜΑΤΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ.

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ ΕΔΩ

LIVE ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΙΜΟ ΤΟΥ ΧΛOΟΤΑΠΗΤΑ

ΜΟΣΧΑΤΟ,  26/07/2012


∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Α. Γρηγοροπούλου
Τηλέφωνο: 2132019632
ΑΠΟΦΑΣΗ YΠ΄ΑΡ. 1747
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1.  Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/ΤΑ΄/2008) µε τις οποίες προστίθενται  παράγραφοι  9   και   10   στο   άρθρο  209   του   Ν.   3463/2006  (Κ.∆.Κ.)   όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφορικά µε την παροχή των κάθε είδους εργασιών πλην αυτών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.3316/2005.
2.  Τα  προβλεπόµενα στο  άρθρο  83  του  Ν.2362/95  «Περί  ∆ηµοσίου  Λογιστικού» ως  προς  τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια (Α΄ Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών αρ. 2/45564/0026 /31/7/01) ΦΕΚ 1066/Τ.Β/10/8/01.
3.  Την υπ΄ αριθµ. 35130/εγ.739/9-08-2010 του Υπουργείου Οικονοµικών που αφορά τα χρηµατικά όρια για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών.
4.  Τον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό έτους 2012 και την υπάρχουσα στο σκέλος των εξόδων πίστωση µε

Κ.Α. 35.7336.0005 και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ»

5.  Την υπ’ αρ. 40/2012 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου.

6.  Τις υποβληθείσες προσφορές

7.  Την γνωµοδότηση της Επιτροπής ΑξιολόγησηςΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουµε τις  εργασίες  για  την  αποκατάσταση του  χλοοτάπητα στο  ∆ηµοτικό Γήπεδο Φωστήρα  στην εταιρεία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» έναντι του ποσού των 19.780,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.
ΑΑΥ 349
ΟΙΚ72                                                                                                                                                                                         

                                                                             Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ


 ΠΗΓΗ:moshatotaurossporty

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙη αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς να αναγράφετε η πηγή! (fostiras2.blogspot.gr)
(Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα)
Fostiras2.blogspot.com () / CC BY-NC-ND 3.0

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)