ΤΟ ΒLOG ΕΓΙΝΕ FOSTIRANEWS.BLOGSPOT.GR ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΕΛΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ. ΑΥΤΟΜΑΤΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ.

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα

ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ ΕΔΩ

LIVE ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

23-24-25 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ!(ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)


ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΙΣ 23-24-25 ΤΟΥ ΜΗΝΑ .. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΡΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ!

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όλοι οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των Κανόνων Παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της FIFA, β) των Κανονισμών της ΕΠΟ που διέπουν το άθλημα, γ) των αποφάσεων του ΔΣ της ΕΠΟ που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της ΕΠΟ ως διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα των Super League και Football League - Football League 2.
Με την ανεπιφύλακτη αποδοχή της Προκήρυξης συντελείται η παραπάνω σύμβαση (άρθρο 7 ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων).

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
α) Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες Super League, Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας
β) Οι παραπάνω ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την Τετάρτη 10-10-2012 και ώρα 12.00΄ στην ΕΠΟ Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα σταλεί στις ομάδες με φροντίδα της ΕΠΟ, και πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο που καθορίσθηκε ως εξής:
Για τις ομάδες Super League παράβολο 5.000 ευρώ
Για τις ομάδες Β΄ Εθνικής Κατηγορίας παράβολο 3.000 ευρώ
Για τις ομάδες Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας παράβολο 1.500 ευρώ
Η δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται από α. άδεια λειτουργίας και β. παραχωρητήριο των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα χρησιμοποιήσουν ως κύρια και εναλλακτική έδρα και οι οποίες θα πληρούν τους όρους ασφαλείας καθώς και τους όρους, που προβλέπουν α. οι διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΑΠ επαγγελματικών πρωταθλημάτων, β. οι διατάξεις των Κανόνων Παιχνιδιού και γ. οι διατάξεις του Κανονισμού Γηπέδων και Προστασίας και Ασφάλειας των Αγώνων.
Είναι υποχρεωτικό για τις ομάδες Β΄ και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας η δήλωση δεύτερης έδρας διεξαγωγής αγώνα, με ηλεκτροφωτισμό ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για τυχόν τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων τους.
Η δήλωση αυτή σημαίνει και την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των ισχυόντων διατάξεων: α. του Καταστατικού της ΕΠΟ, β. των Κανονισμών της ΕΠΟ και γ. αυτής της Προκήρυξης.
γ) Η μη υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής καθώς και η Δήλωση Συμμετοχής με όρους συνεπάγεται τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο Ελλάδος, την επιβολή χρηματικής ποινής 15.000 ή 10.000 ή 7.000 ευρώ για τις ομάδες των Super League, Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας αντίστοιχα (άρθρο 38 του ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων).
δ) Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα μπορεί να γίνει δεκτή και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, εφόσον, μέχρι την υποβολή της, δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων από την ΕΠΟ.  Ως εκπρόθεσμη θεωρείται και η δήλωση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο.
Οι πάσης φύσεως οφειλές των ομάδων προς την ΕΠΟ ρυθμίζονται από τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ.
ε) Δεν γίνονται δεκτές για συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδος ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις προς την Ε.Π.Ο. οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι την ημέρα της πρώτης κλήρωσης (ειδικά από έξοδα Διαιτησίας, Παρατηρητών, Ιατρών κλπ).  Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ότι δεν υπέβαλλαν τη δήλωση συμμετοχής τους και εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 38 του ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων).

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Από την 1η φάση έως και την 4η φάση θα διεξαχθεί μία ενιαία δημόσια κλήρωση.  Για την 5η και την 6η φάση θα διεξαχθεί μία δημόσια κλήρωση. Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώνονται σε επτά (7) φάσεις:
1η ΦΑΣΗ  (23, 24 και 25 Οκτωβρίου 2012)
Θα λάβουν μέρος οι είκοσι πέντε (25) ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και οι  είκοσι μία (21) ομάδες της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας.  ΣΥΝΟΛΟ: 46 ΟΜΑΔΕΣ. Θα διεξαχθούν σύνολο είκοσι τρεις (23) απλοί αγώνες.
Η κλήρωση των αγώνων της 1ης φάσης θα διεξαχθεί με δύο κληρωτίδες. Στην  μία θα τοποθετηθούν οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και στην άλλη οι ομάδες  της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας. Οι πρώτοι 21 αγώνες θα διεξαχθούν μεταξύ των ομάδων Γ΄ και Β΄ Εθνικής στην έδρα των ομάδων της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας. Οι υπόλοιποι 2 αγώνες με τις τελευταίες 4 ομάδες της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας στην έδρα της ομάδας που κληρώνεται πρώτη.
ΣΥΝΟΛΟ: 23 ΟΜΑΔΕΣ θα προκριθούν  στη 2η Φάση .
2η ΦΑΣΗ (30, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2012)
Θα λάβουν μέρος οι 23 νικήτριες ομάδες που θα προκύψουν από  την 1η φάση .
Οι πρώτες 14 ομάδες που θα κληρωθούν θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε 7 απλούς αγώνες στην έδρα της ομάδας που κληρώνεται πρώτη. Θα προκριθούν οι επτά (7) νικήτριες ομάδες.
Οι υπόλοιπες εννέα (9) ομάδες  προκρίνονται στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα
ΣΥΝΟΛΟ: 16 ΟΜΑΔΕΣ    θα προκριθούν  στην 3η Φάση .
Στους αγώνες της 1ης και 2ης φάσης σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην Κανονική διάρκεια των αγώνων ο νικητής θα αναδεικνύεται με την διαδικασία ημίωρης παράτασης και εκτέλεσης επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων.
3η ΦΑΣΗ   (28, 29 Νοεμβρίου και 12, 13 Δεκεμβρίου 2012 - επαναληπτικοί αγώνες: 19, 20, 22 και 23 Δεκεμβρίου 2012)
Θα λάβουν μέρος οι δέκα εξ (16)  ομάδες που θα προκριθούν από τους αγώνες της 2ης Φάσης και οι δέκα εξ (16)  ομάδες της Super League.
Σε κάθε αγώνα θα συμμετέχει μία ομάδα Β΄ ή Γ΄ Εθνικής και μία ομάδα Super League.
Η κλήρωση των αγώνων της 3ης φάσης θα διεξαχθεί με τρεις (3) κληρωτίδες. Στην μία θα τοποθετηθούν οι νικήτριες ομάδες της 2ης φάσης Στη δεύτερη κληρωτίδα οι ομάδες  της Super League. Στην τρίτη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν 32 κλήροι : 16 με την ένδειξη ΟΜΑΔΑ Β΄ ή  Γ΄ Εθνικής και 16 με την ένδειξη ΟΜΑΔΑ Super League. Πριν την κλήρωση για κάθε ζευγάρι της 3ης φάσης ο κλήρος της 3ης κληρωτίδας θα καθορίζει την γηπεδούχο ομάδα της 1ης αγωνιστικής.
Θα διεξαχθούν δεκαέξι (16) διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας).
1η αγωνιστική 16 αγώνες
2η αγωνιστική 16 αγώνες
4η ΦΑΣΗ (9,10,16, και 17 Ιανουαρίου 2013 - επαναληπτικοί αγώνες: 23,24,30 και 31 Ιανουαρίου 2013)
Θα λάβουν μέρος οι δεκαέξι (16) νικήτριες ομάδες που θα αναδειχθούν από τους αγώνες της 3ης Φάσης.  Θα διεξαχθούν οκτώ (8) διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας).
1η αγωνιστική 8 αγώνες
2η αγωνιστική 8 αγώνες
5η ΦΑΣΗ, προημιτελικοί αγώνες (27 και 28 Φεβρουαρίου 2013 - επαναληπτικοί αγώνες: 6,7,13 και 14 Μαρτίου 2013).
Θα λάβουν μέρος οι οκτώ (8) νικήτριες ομάδες που θα αναδειχθούν από τους αγώνες της 4ης Φάσης. Θα διεξαχθούν 4 διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας).
1η αγωνιστική 4 αγώνες
2η αγωνιστική 4 αγώνες
6η ΦΑΣΗ, ημιτελικοί αγώνες (17 και 18 Απριλίου 2013 - επαναληπτικοί αγώνες: 27 και 28 Απριλίου 2013).
Θα λάβουν μέρος οι τέσσερις (4) νικήτριες ομάδες που θα προκριθούν από τους αγώνες της 5ης Φάσης.  Θα διεξαχθούν δυο (2) διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας).
1η αγωνιστική 2 αγώνες
2η αγωνιστική 2 αγώνες
Οι 2 νικήτριες ομάδες θα προκριθούν για τον Τελικό Αγώνα.
Στους αγώνες της 3ης , 4ης, 5ης και 6ης φάσης ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται στο γήπεδο της ομάδας που κληρώνεται πρώτη γηπεδούχος, ο δε δεύτερος στο γήπεδο της αντίπαλης ομάδας.  Κάθε αλλαγή γηπέδου και γηπεδούχου με συμφωνία των ομάδων απαγορεύεται.
Στους αγώνες της 3ης , 4ης, 5ης και 6ης φάσης (διπλών συναντήσεων) του Κυπέλλου Ελλάδος αν από τα αποτελέσματα και των δύο αγώνων δεν προκύπτει η ομάδα που προκρίνεται τότε τα τέρματα τα οποία πέτυχε κάθε ομάδα στον εκτός έδρας αγώνα της υπολογίζονται διπλά.  Η ομάδα η οποία με αυτό τον υπολογισμό συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων προκρίνεται στην επόμενη φάση.  Αν και οι δύο ομάδες σημειώσουν τον ίδιο αριθμό τερμάτων στον εντός και εκτός έδρας αγώνα, τότε ο δεύτερος αγώνας μετά την κανονική λήξη του παρατείνεται κατά δύο δεκαπεντάλεπτα ημίχρονα.
Αν ο αριθμός των τερμάτων, τα οποία θα επιτύχουν δύο ομάδες κατά την διάρκεια αυτής της ημίωρης παράτασης είναι ο ίδιος, τότε τα τέρματα που σημείωσε η εκτός έδρας ομάδα υπολογίζονται διπλά και θα προκριθεί η φιλοξενούμενη ομάδα.
Αν όμως κατά την πιο πάνω ημίωρη παράταση δεν σημειωθεί τέρμα τότε ο νικητής θα αναδειχθεί με εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παράγραφος 9 του ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων.
7η ΦΑΣΗ  Τελικός αγώνας (Σάββατο 11 Μαΐου 2013)
Ως έδρα του Τελικού αγώνα περιόδου 2012-2013 ορίζεται το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ της Αθήνας.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην Κανονική διάρκεια του τελικού αγώνα ο νικητής αναδεικνύεται με την διαδικασία ημίωρης παράτασης και εκτέλεσης επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 20 παρ. 9 του παρόντος Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
α) Οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος ορίζονται και διεξάγονται σύμφωνα με το αποτέλεσμα των δημοσίων κληρώσεων.
β) Η διεξαγωγή των αγώνων θα γίνεται κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
γ) Η ώρα έναρξης των αγώνων θα καθορίζεται με απόφαση της Διοργανώτριας.  Για την αλλαγή της ώρας θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι αποκλειστικά και μόνο από την ΕΠΟ.  Η από οποιοδήποτε άλλο φορέα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες κλπ.) ενημέρωση με την ώρα αυτή δεν ισχύει.
δ) Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη, απευθυνόμενη στον αρμόδιο φορέα (ΕΚΑΒ) ή σε ιδιωτικές εταιρείες, για την παρουσία πλήρως εξοπλισμένου Ασθενοφόρου Οχήματος κατά την τέλεση των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΡΑΒΟΛΑ
Το παράβολο ή τέλος των ενστάσεων καθορίζεται:
Για τις ομάδες Super League: για την Πειθαρχική Επιτροπή ΕΠΟ=1200 ευρώ, για την Επιτροπή Εφέσεων 2000 ευρώ.
Για τις ομάδες Β΄ Εθνικής Κατηγορίας: για την Πειθαρχική Επιτροπή ΕΠΟ=700 ευρώ, για την Επιτροπή Εφέσεων 1000 ευρώ.
Για τις ομάδες Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας: για την Πειθαρχική Επιτροπή ΕΠΟ=500 ευρώ, για την Επιτροπή Εφέσεων 800 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
Στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος οι διαγωνιζόμενες Ομάδες θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά 1) στην 18άδα για τις ομάδες Super League και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας που δηλώνουν στο εκάστοτε Φύλλο Αγώνα, δύο (2) ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών και 2) στην 11άδα για τις ομάδες Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας που δηλώνουν στο εκάστοτε Φύλλο Αγώνα, τρεις (3) ποδ/στές ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών.
α) Η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα, στην 18άδα για τις ομάδες  Super League και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών και στην 11άδα για τις ομάδες Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας τριών (3) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών, είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δηλουμένων ποδοσφαιριστών, από την πρώτη φάση μέχρι και τον Τελικό Αγώνα.
β) Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπόψη η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεώς τους. Για την αγωνιστική περίοδο 2012 - 2013 εντάσσονται στην κατηγορία αυτή οι γεννηθέντες από 01-01-1992 και εντεύθεν.
γ) Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή του αγώνα.
δ) Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος να μην ξεκινήσει τον αγώνα αν δεν έχουν δηλωθεί στο Φύλλο Αγώνα οι ως άνω δύο (2) ποδ/στές για την 18άδα των ομάδων Super League και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας ή τρείς (3) ποδ/στές για την 11άδα των ομάδων Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών.
ε)  Σε κάθε περίπτωση η καταστρατήγηση από τις ομάδες της συγκεκριμένης παραγράφου της προκήρυξης επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 21 παρ. 3α του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων.
στ)  Ισχύει σχετικά με την υποχρεωτική συμμετοχή ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα των ομάδων Β΄ Εθνικής Κατηγορίας και Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας το άρθρο 19 παρ. 6 και 7 ΚΑΠ Επαγγελματικών πρωταθλημάτων.
Eιδικά για τις ομάδες Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας για τον υπολογισμό της ηλικίας των αγωνιζόμενων κοινοτικών ποδοσφαιριστών, θα λαμβάνεται υπόψη η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεώς τους.  Για την αγωνιστική περίοδο 2012 - 2013 εντάσσονται στην κατηγορία αυτή οι γεννηθέντες από 01-01-1988 και εντεύθεν.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΙΔΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2012 - 2013 η ΕΠΟ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της άνευ όρων, ελεύθερης και απόλυτης κατά την κρίση της, χρήσεως των χορηγικών και εμπορικών δικαιωμάτων, που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης.
Οι συμμετέχουσες ΠΑΕ και ΤΑΠ, υποχρεούνται στην απόλυτη και ακριβή τήρηση των όρων του Παραρτήματος Α, σε περίπτωση δε παράβασης οιουδήποτε εξ αυτών, ευθύνονται στην αποκατάσταση κάθε θετικής, αποθετικής ζημίας και διαφυγόντος κέρδους της ΕΠΟ.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Η οικονομική εγκύκλιος της ΕΠΟ, ο οικονομικός Κανονισμός, το Παράρτημα Α και οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης την οποία και συμπληρώνουν.
β) Οι συμμετέχουσες ΠΑΕ και ΤΑΠ, υποχρεούνται στην απόλυτη και ακριβή τήρηση των όρων των εν ισχύ χορηγικών κλπ συμβάσεων, οι οποίοι θεωρούνται ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης προκήρυξης, σε περίπτωση δε παράβασης, οιουδήποτε εξ' αυτών ευθύνονται στην αποκατάσταση κάθε θετικής, αποθετικής ζημίας και διαφυγόντος κέρδους της ΕΠΟ.
γ) Η Ε.Π.Ο. δικαιούται σε υπογραφή επ' ονόματι της συμβάσεων χορηγίας είτε για μεμονωμένους είτε για το σύνολο των αγώνων.  Τα σχετικά έσοδα περιέρχονται εξ ολοκλήρου στην ΕΠΟ.
δ) Η ΕΠΟ διατηρεί το δικαίωμα προσθαφαίρεσης ομάδων σε οποιαδήποτε κατηγορία εφ' όσον παραστεί ανάγκη (λόγω π.χ. μη δήλωσης συμμετοχής ή υποβιβασμού ομάδων κλπ).
ε) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ
1. Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα τόσο για το σύνολο των αγώνων, όσο και για μεμονωμένους αγώνες του Κύπελλο Ελλάδος, να αναθέτει σε εταιρεία ή τηλεοπτικό σταθμό το δικαίωμα ζωντανής ή μαγνητοσκοπημένης μετάδοσης με παράλληλη διαφημιστική και εμπορική εκμετάλλευση.  Το υλικό (VIDEO κλπ) αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΠΟ.
2. Οι όροι της Τηλεοπτικής Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Προκήρυξης.
3. Ο τηλεοπτικός σταθμός στον οποίο θα εκχωρηθεί η εκμετάλλευση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των αγώνων, ήτοι της ζωντανής ή μαγνητοσκοπημένης μετάδοσης αυτών, επιτρέπεται να εκχωρήσει περαιτέρω τα δικαιώματα αυτά είτε στο σύνολο τους είτε μερικά σε οιουσδήποτε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς εντός ή εκτός Ελλάδος.
4. Η ΕΠΟ μετ' αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και προς τρίτους καταβολών, αποδίδει στις ομάδες, που αγώνες τους θα μεταδοθούν τηλεοπτικά για το Κύπελλο Ελλάδος, ποσοστό 70% από τις εισπράξεις των καθαρών εσόδων των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.  Ο τρόπος διανομής αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.  Τα πάσης φύσεως λοιπά έσοδα εκ των αγώνων Κυπέλλου περιέρχονται καθ' ολοκληρίαν και ανήκουν στην Ε.Π.Ο.
5. Η ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγουμένης εγγράφου αδείας της Ε.Π.Ο. και υπό την προϋπόθεση ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός θα έχει εγγράφως συμφωνήσει με την Ε.Π.Ο. τα οικονομικά ανταλλάγματα για την προς αυτόν εκχώρηση των ραδιοφωνικών δικαιωμάτων των αγώνων.
6. Η Ε.Π.Ο. δικαιούται ποσοστό 5% από την αποζημίωση που καταβάλει ο διαφημιστής στην γηπεδούχο ομάδα για την τοποθέτηση διαφημίσεων στο γήπεδο, για όλους τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος πλην του Τελικού Αγώνα του οποίου τα δικαιώματα διαφημίσεων ανήκουν στην ΕΠΟ.
7. Ειδικά για τον τελικό αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων, από τις εισπράξεις των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και μόνον περιέρχονται στην Ε.Π.Ο. η οποία και θα διανέμει αυτά κατά τα ποσοστά 30% σε κάθε μία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες και 40% στην ΕΠΟ.  Τα πάσης φύσεως λοιπά έσοδα εκ του Τελικού αγώνα Κυπέλλου περιέρχονται καθ' ολοκληρίαν και ανήκουν στην Ε.Π.Ο.
8. Η παρουσία των προπονητών των δύο (2) ομάδων μετά την λήξη των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος στην κοινή συνέντευξη τύπου είναι υποχρεωτική, οι δε παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 29 παρ. 4 του ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων.
στ) Απαγορεύεται κατά την παρούσα και τις προσεχείς αγωνιστικές περιόδους, στις συμμετέχουσες ή στις μέλλουσες να συμμετάσχουν, ΠΑΕ και ΤΑΠ, η διαφημιστική προβολή με οιονδήποτε τρόπο, αμέσως ή εμμέσως φυσικού ή νομικού προσώπου που διεξάγει καθοιονδήποτε τρόπο, τυχερά παιχνίδια, στοιχηματισμό ή παρόμοιας φύσεως παίγνια, εκτός από εκείνα που νομίμως λειτουργούν στην Ελλάδα, βάση νομοθετικής πρόβλεψης ή άδειας της αρχής (πχ. ΟΠΑΠ ΑΕ, Καζίνο, ΟΔΙΕ, Εθνικά Λαχεία).  Ωσαύτως απαγορεύεται στις ίδιες ΠΑΕ και ΤΑΠ η κατάρτιση σχετικών προς τα ανωτέρω συμβάσεων η οιασδήποτε μορφής σχετικών συνεργασιών.
ζ) Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ της ΕΠΟ, θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
1. Η ΕΠΟ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της κατά την απόλυτη κρίση της, χρήσης, σε κάθε μορφή επικοινωνίας της, του χορηγού με τη φράση «Μέγας Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδος» και  της ανάπτυξης και χρήσης με αυτόν σύνθετου λογοτύπου, για την διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο χορηγός.
2. Δικαίωμα μετονομασίας του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδος, σύμφωνα με τις ανάγκες της ΕΠΟ ή/ και του χορηγού της σε «ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ "ονομασία χορηγού"».
3. Όλες οι εν γένει δαπάνες για την ανάπτυξη και προβολή των διαφημιστικών δικαιωμάτων του χορηγού του Κυπέλλου επιβαρύνουν χρηματικά τον Χορηγό και την ΕΠΟ και γίνονται με μέριμνα αυτών.
Ι. Ντύσιμο των γηπέδων με τα λογότυπα του Χορηγού Κυπέλλου Ελλάδος.
1. Αποκλειστική τοποθέτηση πανιού στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων (σεντρόπανο), διαμέτρου τουλάχιστον ίσης με την διάμετρο του κύκλου που ορίζει το κέντρο του γηπέδου, τριάντα (30) λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη του κάθε αγώνα όλων των γηπεδούχων ομάδων που συμμετέχουν στο «Κύπελλο Ελλάδος» όλων των κατηγοριών και σε όλα τα παιχνίδια και στο ημίχρονο κάθε αγώνα, ασχέτως αν η γηπεδούχος ομάδα αγωνίζεται στη δηλωμένη στη διοργανώτρια αρχή, έδρα της ή σε άλλο γήπεδο, με λογότυπο του Χορηγού.
2. Στα γήπεδα των ΠΑΕ που συμμετέχουν στο «Κύπελλο Ελλάδος » που έχουν και δικούς τους χορηγούς σε σεντρόπανο, το σεντρόπανο του Χορηγού του «Κυπέλλου Ελλάδος », θα τοποθετείται αποκλειστικά στο κέντρο του γηπέδου, ενώ αυτό του τρίτου χορηγού των ως άνω ΠΑΕ σε κάθετα διπλανή θέση.
3. Αποκλειστική προβολή του λογότυπου του Χορηγού του Κυπέλλου Ελλάδος και/ ή των προϊόντων του σε σταθερή πινακίδα μήκους 6 μέτρων (ή σταθερή προβολή σε περίπτωση μηχανημάτων Ad-time ή LED) στη θέση κεντρικής πινακίδας πρώτης τηλεοπτικής σειράς στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου (το οποίο ορίζεται από την νοητή προέκταση της γραμμής της σέντρας).
4. Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου του Χορηγού του «Κυπέλλου Ελλάδος »  και/ή των προϊόντων του, σε δύο (2) σταθερές πινακίδες (ή σταθερή προβολή σε περίπτωση μηχανημάτων Ad-time ή LED) διαστάσεων 6 μ Χ 0,90m στις δύο γωνίες των κόρνερ, που βρίσκονται σε τηλεοπτική ευθεία στην 1η σειρά των πινακίδων, σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος».
5. Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου του Χορηγού του «Κυπέλλου Ελλάδος »   και/ή των προϊόντων του, σε δύο (2) σταθερές πινακίδες (ή σταθερή προβολή σε περίπτωση μηχανημάτων Ad-time ή LED) διαστάσεων 6μ Χ 0,90m στις γωνίες των κόρνερ, που βρίσκονται στην μη τηλεοπτική πλευρά στην 1η σειρά των πινακίδων δοκαριών, σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος ».
6. Προβολή του λογοτύπου του Χορηγού σε ειδικά Banners, που θα τοποθετούνται στη σέντρα του αγωνιστικού χώρου για τη φωτογράφηση διαιτητών και των αρχηγών των ομάδων πριν από την έναρξη όλων των αγώνων του «Κυπέλλου Ελλάδος».
7. Προβολή του λογοτύπου του Χορηγού του «Κύπελλο Ελλάδος»  σε σταθερά banners διπλής όψης, αριστερά και δεξιά από τους πάγκους των ομάδων, αριστερά και δεξιά από τη φυσούνα εισόδου (όπου αυτή υπάρχει ή από την όποια είσοδο υπάρχει αν είναι εφικτό) των παικτών στον αγωνιστικό χώρο σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος».
8. Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου του Χορηγού του «Κυπέλλου Ελλάδος», μέσω ειδικών τηλεοπτικά τρισδιάστατων υλικών (χαλιά), τα οποία τοποθετούνται στο έδαφος στα άνω τηλεοπτικά δοκάρια (ένα Cam-carpet σε κάθε πλευρά του αγωνιστικού χώρου), σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος», για τους οποίους θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση.
9. Προβολή του λογοτύπου του Χορηγού σε Banners στο V.I.P. Lounge (όπου υπάρχει) των γηπέδων σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος» σε θέση ιδιαίτερης προβολής.
10. Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου του Χορηγού στα τέσσερα σημαιάκια κόρνερ σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος».
11. Προβολή του λογότυπου του Χορηγού σε χαμηλή πινακίδα παράταξης διαστάσεων περίπου 0,50 Χ 3,00m που θα τοποθετείται μέσα στα τελευταία 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, στο κέντρο του γηπέδου και μεταξύ της παράταξης των παικτών και την γραμμή του άουτ όπου βρίσκεται η τηλεοπτική κάμερα σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος».
12. Αποκλειστική προβολή του λογότυπου του Χορηγού σε παραλληλόγραμμο χαλί παράταξης διαστάσεων τουλάχιστον 2Χ6m, που θα τοποθετείται μέσα στα τελευταία 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, στο κέντρο του γηπέδου και μεταξύ της παράταξης των παικτών και την γραμμή του άουτ όπου βρίσκεται η τηλεοπτική κάμερα σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος».
13. Προβολή του λογότυπου του Χορηγού στο εσωτερικό των πάγκων παικτών - προπονητών με αυτοκόλλητα ή άλλο υλικό στο ύψος του κεφαλιού των καθημένων σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος».
14. Προβολή του λογοτύπου του Χορηγού στις εξωτερικές πλευρές των πάγκων παικτών προπονητών σε όλους τους αγώνες του «Κύπελλο Ελλάδος».
15. Προβολή του λογοτύπου του Χορηγού στην μπροστινή και πίσω όψη όλων των εισιτηρίων και προσκλήσεων όλων των αγώνων, όλων των φάσεων του «Κυπέλλου Ελλάδος».
16. Αποκλειστική προβολή του χορηγού Κυπέλλου Ελλάδας στην εξωτερική πλευρά περιμετρικά των δικτύων των δύο τερμάτων, με την εφαρμογή NET GOAL, σε όλους τους αγώνες διεξαγωγής του Κυπέλλου.
ΙΙ. Ντύσιμο του ανθρώπινου δυναμικού στον αγωνιστικό χώρο.
1. Προβολή του λογοτύπου του Χορηγού στα γιλέκα των Ball boys, στους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος».
2. Προβολή του λογότυπου του Χορηγού στον ιματισμό των παιδιών που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές στην παράταξη των ομάδων πριν την έναρξη του αγώνα.
3. Τοποθέτηση ειδικού σήματος με το λογότυπο της διοργάνωσης στο δεξί μανίκι σε όλες τις εμφανίσεις των ποδοσφαιριστών.
4.  Τοποθέτηση ειδικού σήματος με το λογότυπο της διοργάνωσης στο δεξί μανίκι σε όλες τις εμφανίσεις των διαιτητών.
IΙΙ. Οπτικοακουστική προβολή του Χορηγού στο γήπεδο.
1. Προβολή λογοτύπου του Χορηγού διάρκειας 30'', σε μορφή κάρτας κειμένου ή spot στους ηλεκτρονικούς πίνακες (Matrix) των σταδίων/γηπέδων -όπου υπάρχουν, 4 συνολικά φορές (2 πριν την έναρξη και 2 στη διάρκεια του ημιχρόνου) σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος ».
2. Λεκτική αναφορά του Χορηγού σε ειδικό ηχητικό μήνυμα, που θα μεταδίδεται στους αγώνες Κυπέλλου 7 συνολικά φορές (3 πριν την έναρξη των αγώνων, 3 στο ημίχρονο και 1 μετά το τέλος του αγώνα).
3. Συνεχόμενη προβολή του λογοτύπου του Χορηγού στους πίνακες προβολής του σκορ (όπου υπάρχουν και σε όποια μορφή matrix, ψηφιακοί) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος όλων των αγώνων του «Κυπέλλου Ελλάδος ».
4. Αποκλειστική προβολή του λογότυπου του Χορηγού στον πίνακα αλλαγών (αυτοκόλλητο) των παικτών και των λεπτών καθυστερήσεων του αγώνα, που χειρίζεται ο τέταρτος διαιτητής σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος».
5. Μετάδοση συνολικά πέντε (5) ηχητικών μηνυμάτων του Χορηγού ή προϊόντων του, από την μεγαφωνική εγκατάσταση του γηπέδου σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος».
IV. Προβολή στον Τύπο
1. Προβολή του λογοτύπου του χορηγού «Κύπελλο Ελλάδος» στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου των προπονητών και παικτών μετά από κάθε αγώνα, στο backdrop της πλάτης των ομιλητών σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος». Η παρουσία του λογοτύπου στο backdrop των ομιλητών θα είναι σε μεγαλύτερη διάσταση, θα εμφανίζεται σε μεγαλύτερη συχνότητα και θα είναι πάντοτε σε πλεονεκτικότερη θέση (από τηλεοπτική άποψη) από τα λογότυπα των άλλων χορηγών.  (Θα σταλεί δημιουργικό από την ΕΠΟ για την παραγωγή των backdrops των συνεντεύξεων τύπου και της Μικτής ζώνης).
2. Προβολή του λογοτύπου του Χορηγού σε αποκλειστική ειδική επιτραπέζια πινακίδα(ες) ακριβώς μπροστά από το/τα μικρόφωνο/α των προπονητών και παικτών της συνέντευξης τύπου σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος».
3. Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου του Χορηγού στα backdrops των Super Flash Interviews των ποδοσφαιριστών και λοιπών μέσα στο γήπεδο σε όλους τους αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος».
4. Αποκλειστική προβολή του λογοτύπου του Χορηγού στη μικτή ζώνη στα backdrops των χώρων γρήγορων δηλώσεων - συνεντεύξεων των ποδοσφαιριστών και λοιπών έξω από το γήπεδο (αποδυτήρια).
5. Εξασφάλιση και αποστολή στην ΕΠΟ πέντε (5) θέσεις parking, όπου υπάρχει η σχετική δυνατότητα.
6. Αποστολή 30 προσκλήσεων σε θύρες (VIP) για τις ανάγκες του χορηγού του Κυπέλλου Ελλάδας, στην ΕΠΟ.
7. Κατόπιν αιτήματος του χορηγού του «Κυπέλλου Ελλάδος», δικαιούται σε παραχώρηση εισιτηρίων με ταυτόχρονη αγορά.
8. Δικαίωμα χρήσης αθλητών των ομάδων που συμμετέχουν στον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, σε δύο (2) ειδικές εταιρικές εκδηλώσεις του χορηγού, ανά έτος.
9. Δυνατότητα καταχώρισης του χορηγού του «Κυπέλλου Ελλάδος» ή των προϊόντων και υπηρεσιών αυτής στο επίσημο match-program των αγώνων του «Κυπέλλου Ελλάδος» με μια (1) ολοσέλιδη καταχώριση - όπου υπάρχει προγραμματισμός για έκδοση match-program από τις ομάδες που λαμβάνουν μέρος στο Κύπελλο Ελλάδος.
10. Δυνατότητα χρησιμοποίησης των γηπέδων που διεξάγονται οι αγώνες του «Κυπέλλου Ελλάδος», κατά τις ημέρες των αγώνων, για κάθε είδους προωθητικές ενέργειες του Χορηγού, εντός των γηπέδων και στον περιβάλλοντα χώρο τους.
Όλο το διαφημιστικό υλικό που περιγράφεται στην παρούσα και αφορά εγκατάσταση σε χώρους εντός και εκτός των σταδίων θα τοποθετείτε με αποκλειστική μέριμνα της ΕΠΟ και των συνεργαζόμενων εταιρειών αυτής. Το υπόλοιπο διαφημιστικό υλικό που αφορά α) το ντύσιμο του ανθρώπινου δυναμικού, β) την οπτικοακουστική προβολή του χορηγού στο γήπεδο, θα γίνεται με μέριμνα των ΠΑΕ/ΤΑΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙη αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς να αναγράφετε η πηγή! (fostiras2.blogspot.gr)
(Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα)
Fostiras2.blogspot.com () / CC BY-NC-ND 3.0

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)